top of page
95913398_2901426673304635_15004051035452

OM DRAGEN

Dragen er indbegrebet af sejlsport, tradition og innovation.

Dragen er ikke alene en smuk båd, hun er også fantastisk at sejle. Hun er kompleks og hun kræver besætningens fulde opmærksomhed, før hun yder sit optimale. Man bliver aldrig træt af at sejle Drage. Hun byder altid på nye udfordringer og muligheder som skal undersøges og afprøves. Derfor har Dragen altid været en meget populær bådklasse over hele verden. Har man først sejlet Drage, er det en klasse man bliver fanget i resten af ens sit liv. Dragen er en fantastisk sejlbåd. 

Sidst i 1920’erne besluttede de store Skandinaviske sejlklubber at udvikle en ny bådtype for unge sejlere. GKSS udskrev i 1927 en konkurrence, med det mål at etablere denne nye kølbådsklasse, til tur og kapsejlads og til en attraktiv pris. Nordmanden Johan Anker, der var en kendt norsk bådbygger og konstruktør og derfor også sad i juryen, indleverede selv et forslag til konkurrencen og vandt med en båd der senere fik navnet Dragen. Hun var en smuk og slank båd, bermudarig med stort overhang for og agter og en lille overbygning. Om læ en simpel indretning med plads til et par køjer.
Hun kunne bygges i gran eller mahogni for mellem norske 1700-2000 kr.

Dragen og historien:

I løbet af de næste få år blev der bygget mere end 50 drager i Skandinavien og i 1935 kom den første båd til Clyde i Scotland og derfra til England hvor den hurtigt blev en populær weekend og kapsejladsbåd, med lokale flåder på op til 25 både. Herfra spredes Dragen til resten af verden. I 1948 blev Dragen valgt som olympisk båd og havde denne status til 1972. Danske sejlere som Åge Birch og Ole Berntsen var i denne periode dominerende i medaljerækken. Mere end 100 forskellige bådebyggere over hele verden har igennem årene været med til at sikre Dragen vækst og udbredelse, således er der i dag registreret mere end 1800 Drager hvilket gør Dragen til verdens mest udbredte kølbådsklasse. En fortsat udvikling og modernisering af byggemetoder, materialer og layout inden for stramme klasseregler er med til at sikre denne udvikling af Dragen også gøre det fortsat attraktivt for mange af denne verdens topsejlere at afprøve deres talent i klassen. Med en tilgang på 40 til 60 nye både om året og kapsejladser rundt om i verden med op over 100 deltagende både vil Dragen få fortsat succes i mange år fremover.

Husk at du kan følge dragens historie fra Dansk Drageklubs stiftende generalforsamling og bygning af den første drage, frem til i dag.

Dette sker alt sammen på Facebook, Danish Dragon Association.

bottom of page